Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska wśród najbardziej prodoktoranckich uczelni

W tym roku już po raz dziesiąty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Politechnika Warszawska zajęła w nim trzecie miejsce, ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Konkurs PRODOK organizuje Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Jego celem jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich.

Konkurs oparty jest na ocenie kilkunastu kategorii. Są to: rekrutacja na studia doktoranckie, organizacja studiów doktoranckich, lektoraty, obciążenia dydaktyczne/regulamin studiów doktoranckich, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach, warunki funkcjonowania samorządu doktorantów, pomoc prawna dla doktorantów, doktoranci z niepełnosprawnością oraz dodatkowe – wspieranie integracji doktorantów i inne rozwiązania prodoktoranckie nieujęte w zakresie poprzednich pytań.

W tym roku swoje zgłoszenia do konkursu przesłało 31 uczelni. Pierwsze miejsce zajęła Politechnika Opolska, a drugie – Politechnika Śląska.

Wyniki konkursu są dostępne na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów