Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska trzecią uczelnią w Polsce

Wyniki Rankingu Perspektyw

Rektorzy i prorektorzy najlepszych uczelni akademickich w Polsce

fot. BPI

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018. Utrzymała tym samym pozycję z ubiegłorocznego zestawienia. Ex aequo na pierwszym miejscu sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. To oznacza, że PW po raz 13. z rzędu została najlepszą techniczną uczelnią w kraju.

- To dla nas ogromny sukces - mówi dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, Prorektor ds. Studenckich. - Dziękuję wszystkim pracownikom, studentom i absolwentom, bo bez nich tak dobry wynik nie byłby możliwy.

Uroczyste wręczenie dyplomów przedstawicielom najlepszych uczelni odbyło się 29 maja 2018 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Politechnikę Warszawską reprezentowali tam prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów oraz dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, Prorektor ds. Studenckich.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia

 

Ponadto Politechnika Warszawska, podobnie jak przed rokiem, zajęła pierwsze miejsce w kryterium Absolwenci na rynku pracy.

 

To już 19. edycja Rankingu Szkół Wyższych publikowana przez magazyn edukacyjny "Perspektywy". Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 25 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Efektywność naukowa, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie studiów, Prestiż, Warunki kształcenia i Innowacyjność.

Szczegółowe wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018

Rankingowi Uczelni towarzyszy też Ranking Kierunków Studiów. Jego częścią jest Ranking Studiów Inżynierskich, którego wyniki poznaliśmy 17 kwietnia. Oprócz sukcesu PW w tym zestawieniu (10 razy pierwsze miejsce, 7 razy drugie i 4 razy trzecie - najlepsze rezultaty w kraju), warto też odnotować zwycięstwo Politechniki w jeszcze jednej kategorii - nasza Uczelnia (a konkretnie Wydział Geodezji i Kartografii) prowadzi najlepsze studia w Polsce z gospodarki przestrzennej (klasyfikowanej w Rankingu jako kierunek społeczny). To awans z piątego miejsca, które PW zajęła przez rokiem. Wyniki Rankingu Kierunków Studiów są dostępne na stronie www.perspektywy.pl