Znak Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska w rankingu NTU

Nasza Uczelnia jest najlepsza w Polsce w zestawieniach dotyczących dwóch kategorii tematycznych: mechanical engineering i electrical engineering. 

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

W rankingu dla mechanical engineering Politechnika Warszawska uzyskała 51.2 pkt, wyprzedziła Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Śląską i Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Równocześnie PW znalazła się w tej kategorii na 171. miejscu na świecie.

Nasza Uczelnia jest jedyną polską szkołą wyższą uwzględnioną w zestawieniu dla electrical engineering. W rankingu zdobyła 48.2 pkt. To pozwoliło jej zająć 258. Miejsce na świecie.     

Ranking NTU (National Taiwan University) tworzony jest na podstawie publikacji oraz cytowań, obejmuje lata 2005-2015. W zestawieniu ocenianych jest ponad 900 uniwersytetów wybranych spośród 4 tys. uczelni, które posiadają widoczny międzynarodowy dorobek naukowy. Publikowana lista uwzględnia ok. 500 najlepszych szkół wyższych i podzielona jest według dziedzin nauki na sześć kategorii ogólnych oraz 14 tematycznych. 

Źródło: NTUranking i Dziennikpolski24.pl