Znak Politechniki Warszawskiej

PW na czele zestawienia wynagrodzeń absolwentów uczelni technicznych

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) za rok 2016 wynika, że osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na Politechnice Warszawskiej, zarabiają więcej niż absolwenci innych publicznych uczelni technicznych w Polsce.

Absolwenci Politechniki Warszawskiej przed Gmachem Głównym

Absolwenci Politechniki Warszawskiej przed Gmachem Głównym, fot. BPI

Mediana zarobków absolwentów naszej Uczelni wynosi 6600 zł (brutto). Kolejne miejsca na liście zajęły Politechnika Wrocławska i Politechnika Gdańska.

Pełne zestawienie zarobków magistrów inżynierów po studiach na polskich publicznych uczelniach technicznych dostępne jest na stronie www.wynagrodzenia.net.

Badanie przeprowadziła firma Sedlak & Sedlak.