Znak Politechniki Warszawskiej

Mamy najlepsze studia inżynierskie w Polsce

Poznaliśmy wyniki pierwszego Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, dających tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera. W aż 13 z nich pierwsze miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Ponadto studia prowadzone na naszej Uczelni siedem razy znalazły się na drugim miejscu zestawienia i trzy razy na trzecim.

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej z wyróżnieniami za najlepiej prowadzone kierunki techniczne w kraju, fot. BPI

Zwycięzcy I Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017:

ARCHITEKTURA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
 3. Politechnika Śląska, Wydział Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

BIOTECHNOLOGIA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 2. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

BUDOWNICTWO

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

ELEKTROTECHNIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

ENERGETYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki
 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

INFORMATYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 3. Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

LOGISTYKA

 1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
 2. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny
 3. Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

MECHATRONIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

TRANSPORT

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
 2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu
 3. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania

Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz innowacyjność. Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W grupie znaleźli się zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie rankingu

Przedstawiciele uczelni, które znalazły się na podium każdego z kierunkowych rankingów, spotkali się 17 maja 2017 roku podczas Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego w Warszawie. Podczas wydarzenia odebrali pamiątkowe dyplomy z rąk prof. Michała Kleibera, Przewodniczącego Kapituły oraz Waldemara Siwińskiego, Prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Zobacz zdjęcia z gali