Znak Politechniki Warszawskiej

Zespół z Wydziału Transportu brał udział w pracach nad stacjami II linii metra

Od lewej: Mieczysław Szczepański (Prezes firmy Metroprojekt), mgr inż. Piotr Gołębiowski, prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW oraz dr inż. Jacek Kukulski. Fot. Koło Miłośników Metra

Metro Warszawskie ogłosiło wyniki konkursu na kolejne stacje II linii metra. Zwyciężyła koncepcja architektoniczna konsorcjum firm AMC – Andrzej Chołdzyński i Biura Projektów „Metroprojekt”. W projekt swój wkład wniósł także Wydział Transportu PW.

Zespół pod kierunkiem Dziekan Wydziału, prof. Marianny Jacyny wykonali projekt Stacji Techniczno-Postojowej Mory składający się z układu torowego oraz technologii pracy stacji. W pracach brali udział pracownicy Wydziału Transportu: dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW, dr inż. Jacek Kukulski, dr inż. Konrad Lewczuk i mgr inż. Piotr Gołębiowski oraz eksperci zewnętrzni: dr inż. Andrzej Gołaszewski – emerytowany pracownik Wydziału Transportu PW, mgr inż. Bogumił Mądry, mgr inż. Andrzej Zieliński oraz inż. Janusz Kwaśkiewicz.

– Prace były oceniane przez specjalistów według siedmiu kryteriów z różnych dziedzin – mówi Marlena Happach, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. – Dotychczasowe doświadczenia pokazują, jak istotna jest miastotwórcza rola metra. W propozycjach konkursowych docenialiśmy przemyślane powiązania stacji z systemem komunikacyjnym, a przede wszystkim z siatką przestrzeni publicznych nowej dzielnicy mieszkaniowej.

Projekt dotyczy ostatnich stacji II linii metra wraz z najważniejszą – stacją techniczno-obsługową Mory, bez której funkcjonowanie linii jest niemożliwe.

Zwycięski projekt STP Mory