Znak Politechniki Warszawskiej

Zespół z Wydziału Chemicznego wyróżniony w konkursie „Student-Wynalazca”

„Sposób wytwarzania dynamicznego substytutu kości gąbczastej wraz z powiązanymi rozwiązaniami” – to projekt, który zdobył uznanie jurorów IX edycji Ogólnopolskiego konkursu „Student-Wynalazca", organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską.

Zespół wyróżniony w konkursie "Student-Wynalazca": Michał Wrzecionek, dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Paweł Ruśkowski, Monika Budnicka i prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Twórcami wynalazku są m.in. Michał Wrzecionek, dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Paweł Ruśkowski, Monika Budnicka i prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki, fot. BPI

Twórcami wyróżnionego pomysłu są Monika Budnicka (doktorantka), Joanna Trzaskowska (absolwentka), Aleksandra Kruk (doktorantka), Michał Wrzecionek (doktorant), Monika Szymaniak (studentka) i Anna Tytman (studentka) oraz dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, dr inż. Paweł Ruśkowski i prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki.

Na substytut kości gąbczastej (czyli tej wypełniającej wnętrze kości i będącej nośnikiem szpiku, na zewnątrz każdej kości znajduje się kość zbita) składają się implant wraz z osoczem.

Implant wyglądem przypomina piankę. – Jest biodegradowalny, tzn. że po wszczepieniu go do kości gąbczastej ma być stopniowo zastępowany przez tkankę człowieka – tłumaczy Monika Budnicka. – Ma być też nośnikiem osocza bogatopłytkowego, które jest znanym czynnikiem pobudzającym kość do regeneracji. Innowacyjność naszego implantu polega na tym, że ma bardzo dużą porowatość – powyżej 90% i taką morfologię wewnętrzną, że można go nasączyć osoczem.

To o tyle ciekawe, że sam poliaktyd – jeden z najbardziej znanych polimerów – mimo swoich zalet (m.in. biodegradowalność i nietoksyczność) ma też jedną utrudniającą jego wykorzystywanie wadę – jest hydrofobowy, tzn. „nie lubi” takich substancji jak woda. A woda to główny składnik osocza.

– Nasz wynalazek mógłby pomagać osobom po resekcjach kości, np. w wyniku nowotworów albo mającym wady wrodzone – opowiada Monika Budnicka. – Pomysł jest przeznaczony do defektów krytycznych, czyli takich, które nie leczą się samoistnie.

 

***

W tym roku do konkursu „Student-Wynalazca” nadesłano 139 rozwiązań z 20 uczelni z całej Polski (najwięcej ze wszystkich edycji). Zgłoszone rozwiązania to rezultat pracy badawczo-rozwojowej zespołów składających się ze studentów, nauczycieli akademickich oraz przedsiębiorców. W konkursie wzięło udział 361 twórców, w tym 157 studentów.

Konkurs „Student-Wynalazca” jest kierowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami / współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego / przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Nagrodą główną w konkursie jest prezentacja i promocja innowacyjnych rozwiązań podczas 47. International Exhibition of Inventions of Geneva. Ponadto, podczas pobytu w Genewie, studenci-laureaci promują swoje rozwiązania oraz biorą udział w seminariach w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Rozwiązania laureatów oraz wyróżnionych są prezentowane także podczas 13. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019.

Więcej informacji o wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych w tym roku wynalazkach można znaleźć na stronie Politechniki Świętokrzyskiej