Znak Politechniki Warszawskiej

Zespół prof. Witolda Pleskacza z kolejnym wyróżnieniem

Układ scalony BS1

Układ scalony BS1, fot. EiTI

System BioSiP, który pozwala monitorować parametry psychofizyczne pacjentów w warunkach dynamicznych, został nagrodzony srebrnym medalem podczas Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach. 

Grupa pracująca pod kierunkiem dr. hab. inż. Witolda Pleskacza, prof. PW otrzymała już za ten projekt złote medale podczas INOVA CROATIA 2015 i Brussels Innova 2015.

Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach są platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu oraz otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój.

Więcej o projekcie w poświęconym mu artykule z cyklu Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW)