Znak Politechniki Warszawskiej

Zespół PW nagrodzony na wystawie na Tajwanie

Dr inż. Łukasz Wierzbicki i mgr inż. Małgorzata Głuszek podczas wystawy na Tajwanie

Technologia opracowana na PW znajduje szereg zastosowań, fot. nadesłane

Kolejna nagroda dla pracowników i doktorantów Wydziału Chemicznego i Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, którzy pracują nad różnymi zastosowaniami technologii cieczy zagęszczanych ścinaniem. Podczas międzynarodowej wystawy Taiwan Innotech Expo złoty medal przyznano prototypowi wibroizolatora przeznaczonego do ochrony budynków przed wstrząsami sejsmicznymi. Bazą wynalazku są płyny zagęszczane ścinaniem. 

Nad wibroizolatorem pracował zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Mikołaja Szafrana, prof. dr. hab. inż. Gabriela Rokickiego oraz prof. dr. hab. inż. Marcina Leonowicza. Na Tajwanie wynalazek prezentowali dr inż. Łukasz Wierzbicki i mgr inż. Małgorzata Głuszek.

Nad zastosowaniami cieczy zagęszczanych ścinaniem naukowcy z Politechniki Warszawskiej pracują od wielu lat. Do tej pory niezwykłe właściwości tych płynów wykorzystali m.in. w kamizelce kuloodpornej, ochraniaczach sportowych i czapce o funkcji kasku. Wszystkie te wynalazki bazują na tym, że tym, że użyte w nich ciecze pod wpływem gwałtownego nacisku natychmiast twardnieją i stają się niezwykle wytrzymałe.

Zespół pracujący nad wibroizolatorem tworzyli: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran (Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej), prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki (Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów), prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz (Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych), dr inż. Łukasz Wierzbicki (Wydział Inżynierii Materiałowej, ZMKiF), dr inż. Paweł Falkowski (Wydział Chemiczny, KTCh), dr inż. Agnieszka Antosik (Wydział Chemiczny, KTCh), mgr inż. Ewa Bobryk (Wydział Chemiczny, KTCh), mgr inż. Małgorzata Głuszek (Wydział Chemiczny, KTCh), mgr inż. Marcin Kaczorowski (Wydział Chemiczny, KChiTP) i mgr inż. Radosław Żurowski (Wydział Chemiczny, KTCh).