Znak Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienie dla prof. Krzysztofa Lewensteina

Dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prof. PW

fot. Paweł Tymiński, TVPW

Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej – dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein, prof. PW został nowym Przewodniczącym Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych. 

Konferencja ma charakter cykliczny. Odbywa się dwa razy w roku (wiosną i jesienią), na różnych uczelniach. Spotkania mają charakter szkoleniowy oraz są forum dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy prorektorami ds. kształcenia i studenckich wszystkich polskich technicznych uczelni publicznych.

Jesienią zeszłego roku organizatorem Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich PUT była Politechnika Warszawska.