Znak Politechniki Warszawskiej

Wyróżnienia dla dr inż. Magdaleny Matczuk z Wydziału Chemicznego

Dr inż. Magdalena Matczuk z nagrodzonym posterem

Dr inż. Magdalena Matczuk z nagrodzonym posterem, fot. Wydział Chemiczny 

Jej praca doktorska została nagrodzona przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk jako najlepsza w dziedzinie spektrometrii mas. Doceniono też przygotowaną przez badaczkę prezentację plakatową. 

Dr inż. Magdalena Matczuk odebrała oba wyróżnienia podczas konferencji 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences (Toruń, 3-6 lipca 2016 roku).

Temat pracy doktorskiej badaczki z Politechniki Warszawskiej to "Development of the Analytical Methodology for Investigations of the Anticancer Metallocomplexes Transportation under Simulated Physiological Conditions". Poster ma z kolei tytuł "Capillary electrophoresis coupled to ICP-MS as a tool for examination of tumor-targeting metalonanometerial speciation changes under physiological conditions".

Dr inż. Magdalena Matczuk jest pracownikiem Katedry Chemii Analitycznej PW.