Znak Politechniki Warszawskiej

Wydział Transportu doceniony w konkursie "Uczelnia Liderów"

W X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Wydział Transportu otrzymał certyfikat i dyplom potwierdzający nadanie Znaku Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk podczas gali

prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk podczas gali, fot. Wydział Transportu

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja akredytuje szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Oficjalne wręczenie dyplomów konkursowych odbyło się 29 czerwca w Łodzi. Podczas gali Wydział Transportu reprezentował Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk.

Więcej informacji na stronie Wydziału Transportu