Znak Politechniki Warszawskiej

Wsparcie promocyjne projektu Comixify i podcast "Bobotechnika wyjaśnia" docenione przez jury konkursu „proMYK”

Politechnika Warszawska otrzymała dwa wyróżnienia za działania popularyzujące naukę oraz uczelnię i działania promocyjne i komunikacyjne prowadzone w obszarze Nowych Mediów.

Dyplomy, fot. BPI

Politechnika Warszawska została doceniona w dwóch konkursowych kategoriach, fot. BPI

W tegorocznej edycji konkursu laureatów PROMyków wyłoniono w dwóch kategoriach:

 • Działania popularyzujące naukę oraz uczelnię;
 • Działania promocyjne i komunikacyjne prowadzone w obszarze Nowych Mediów (nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka).

Politechnika Warszawska została doceniona w obydwóch kategoriach.

Projekty były oceniane według pięciu kryteriów:

 1. innowacyjność i kreatywność oceniane na tle działań uczelni polskich i europejskich w tym obszarze,
 2. racjonalność i efektywność ekonomiczna (analiza kosztów i korzyści),
 3. stopień osiągnięcia zakładanych celów i siła oddziaływania (mierniki sukcesu)
 4. oryginalność i jakość doborze narzędzi i metod realizacji projektu,
 5. zgodność z powszechnie uznawanymi zasadami public relations ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów etycznych.

Laureatów ogłoszono podczas XXXIII konferencji Stowarzyszenia "PRom" pt. „Uczelnie w procesie zmian. Wyzwania komunikacyjne i marketingowe", która odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 20-23 czerwca 2019 roku.

Nasze wyróżnione projekty

Zamień to w komiks! – wspieramy projekt Comixify

Comixify to algorytm do przekształcania wideo w komiks opracowany przez zespół z PW. W naszym projekcie chcieliśmy:

 • skutecznie wypromować projekt,
 • pokazać, że na PW powstają unikatowe pomysły zdobywające rozgłos (też międzynarodowy), uznanie świata nauki i biznesu,
 • pokazać potencjał studentów i siłę relacji mistrz – uczeń (wykładowca / promotor – student),
 • popularyzować naukę, jej praktyczny, użyteczny, a nawet rozrywkowy charakter.

Nasze działanie było ukierunkowane na działanie wzmacniające markę PW, zwłaszcza jako jednostki prowadzącej badania o komercyjnym potencjale (istotne w kontekście starań o status uczelni badawczej).

Promocyjny sukces stał się motywacją dla twórców i pomógł im w rozwoju projektu.

Na uwagę zasługuje sukces real-time marketingowy (na Twitterze wykorzystaliśmy Comixify, by pogratulować twórcom „Zimnej wojny” nominacji do Oscara, co zostało szeroko wykorzystane przez media w artykułach o sukcesie filmu, np. w „Dzienniku Łódzkim”, o naszych gratulacjach powstały także oddzielne teksty, np. w Onecie).

Promocja Comixify była modelowym przykładem współpracy naukowiec – dział promocji.

Podcast "Bobotechnika wyjaśnia"

"Bobotechnika wyjaśnia" to seria podcastów, w których dzieci z przedszkola Politechniki Warszawskiej tłumaczą znaczenie różnych pojęć i wyjaśniają, jak działa świat. Każdy nowy odcinek to okazja do poznania dziecięcego spojrzenia na inżynierskie tematy.

Podcasty "Bobotechnika wyjaśnia" to również rozrywkowa odsłona nauki – dzieci pokazują nam, że nauka wcale nie musi być taka poważna i skomplikowana jak nam, dorosłym, się wydaje, a odpowiedzi najmłodszych często rozbrajają i wywołują salwy śmiechu. Maluchy „rozkładają” skomplikowane, naukowe pojęcia na proste i oczywiste wyjaśnienia.

Założeniem projektu jest promocja politechnicznego przedszkola, które wspiera wszechstronny rozwój dzieci, w tym również w kierunku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.