Znak Politechniki Warszawskiej

Wręczono nagrody w Konkursie Pratt & Whitney

Laureaci tegorocznej edycji konkursu podczas uroczystej gali

źr. Biuletyn PW

8 marca 2016 roku na Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Konkursu o Nagrodę Pratt & Whitney im. Zbigniewa Grabowskiego. Do konkursu mogły zostać zgłoszone prace z obszarów działalności firmy oraz dziedzin i dyscyplin naukowych powiązanych bezpośrednio z zastosowaniami w silnikach lotniczych.

Konkurs przeznaczony był dla młodych naukowców poniżej 35-tego roku życia. W tegorocznej edycji wyłoniono dziewięcioro laureatów. Łączna wartość nagród ufundowanych przez firmę Pratt & Whitney to 60 000 zł. Zgłaszane prace przyjmowano w trzech kategoriach:

  • prace inżynierskie,
  • prace magisterskie,
  • prace doktorskie i naukowe.

W uroczystości wręczenia nagród, której przewodniczył prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, wzięli również udział przedstawiciele firmy Pratt & Whitney, Politechniki Rzeszowskiej i członkowie Jury konkursu. Obecny był także prof. Zbigniew Grabowski – Rektor PW w latach 1985-1988, ojciec dr. Zbigniewa Grabowskiego, którego pamięci poświęcony jest konkurs.

Tegoroczni laureaci Konkursu Pratt & Whitney:

Prace inżynierskie:
Inż. Joanna Rabajczyk (Wydział Inżynierii Materiałowej PW) za pracę pt. The influence of the cooling rate on the microstructure of the die cast IN 713C superalloy, wykonaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Kurzydłowskiego. Nagroda I stopnia w wysokości 8000 zł.
Inż. Katarzyna Rój i inż. Aleksandra Tofil (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Materiałoznawstwa PRz) za pracę pt. Evaluation of microstructure and selected mechanical properties of aluminide layers produced by the CVD method and modified by hafnium on heat resistant nickel superalloys, wykonaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Filipa. Nagroda II stopnia w wysokości 4000 zł (dla każdej z laureatek)

Prace magisterskie:
Mgr inż. Marzena Ślesik (Wydział Inżynierii Materiałowej PW) za pracę pt. Analysis of mechanical properties and microstructure of INCONEL 718 after isothermal annealing and laser heating, wykonaną pod kierunkiem prof. Jarosława Mizery. Nagroda I stopnia w wysokości 10 000 zł.
Mgr inż. Kamil Majchrowicz (Wydział Inżynierii Materiałowej PW) za pracę pt. Influence of elevated temperature on high-cycle fatigue behaviour of ultrafine-grained 5483 and precipitation strengthened 7475 aluminum alloys, wykonaną pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pakieły. Nagroda II stopnia w wysokości 6000 zł.
Mgr inż. Mateusz Koralnik (Wydział Inżynierii Materiałowej PW) za pracę pt. Research and modifications ceramic molds to receive large-size aircraft engine parts, wykonaną pod kierunkiem prof. Jarosława Mizery. Nagroda III stopnia w wysokości 4000 zł.

Prace doktorskie i naukowe:
Dr inż. Karol Świderski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW) za pracę pt. Numerical modelling of the rotating detonation combustion chamber, której promotorem był prof. Piotr Wolański. Nagroda I stopnia w wysokości 11 000 zł.
Dr inż. Dariusz Szeliga (Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Materiałoznawstwa PRz) za pracę pt. The influence of temperature gradient on the formation of solidification front for nickel superalloy single crystal castings applied in aircraft engines, której promotorem był prof. Krzysztof Kubiak. Nagroda II stopnia w wysokości 8000 zł.
Dr inż. Marcin Wachowski (Wydział Inżynierii Materiałowej PW) za pracę pt. Effect of post-heat treatment on microstructure and mechanical properties of bimetallic joints titanium-steel obtained by explosive welding method, której promotorem był prof. Krzysztof Kurzydłowski. Nagroda III stopnia w wysokości 5000 zł.

Galeria zdjęć z uroczystości>>>