Znak Politechniki Warszawskiej

Trzy projekty z Politechniki z dofinansowaniami w programie TEAM-TECH

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

fot. fnp.org.pl

Zespoły kierowane przez prof. dr. hab. inż. Jerzego Krupkę z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kujawińską z Wydziału Mechatroniki oraz prof. nzw. dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego z Wydziału Elektrycznego znalazły się w gronie laureatów pierwszej edycji programu TEAM-TECH, realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 

Projekt "Dokładne metody charakteryzacji materiałów dla mikroelektroniki w paśmie fal milimetrowych i subterahercowych", którego kierownikiem jest prof. Krupka, otrzymał 1,75 mln zł dofinansowania.

Realizowane pod kierunkiem prof. Kujawińskiej badania nad nowatorskim układem tomograficznym mikroskopu fazowego BiOpTo wsparto kwotą 3,4 mln zł.

Zespół prof. Malinowskiego będzie z kolei rozwijał projekt inteligentnego transformatora na bazie elementów z węglika krzemu do zastosowań w energetyce rozproszonej. Urządzenie ma być wysokosprawne i zdolne do pracy w przypadku awarii. Projekt otrzymał w ramach programu 3,5 mln zł.

W pierwszej edycji programu TEAM-TECH zgłoszono 38 projektów naukowych. Dofinansowanie przyznano ośmiu z nich. Łącznie otrzymały one 25 mln zł.

Program TEAM-TECH oferuje granty dla zespołów badawczych na prowadzenie prac w zakresie rozwoju technologii lub produktów opartych o odkrycia naukowe. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 43 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 48 stypendiów dla młodych naukowców zaangażowanych w realizację prac badawczych. Finansowanie projektów zostało przyznane na trzy lata.

Środki przeznaczone na realizację konkursu TEAM-TECH pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019, średnio dwa razy w roku. Najbliższa szansa na zdobycie dofinansowania w programie TEAM-TECH pojawi się jesienią - nabór wniosków ruszy 15 listopada 2016. 

Pełna lista dofinansowanych projektów na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Źr. Nauka w Polsce