Znak Politechniki Warszawskiej

Troje naukowców z PW wyróżnionych w V edycji konkursu "Iuventus Plus"

Logo V edycji konkursu "Iuventus Plus"

fot. nauka.gov.pl

Wśród laureatów znaleźli się dr inż. Tomasz Gambin z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, dr inż. Agnieszka Jastrzębska z Wydziału Inżynierii Materiałowej i dr inż. Marta Królikowska z Wydziału Chemicznego. 

"Iuventus Plus" to konkurs dla młodych naukowców (do 35. roku życia), którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i posiadają wyróżniający się dorobek naukowy (publikacje o zasięgu międzynarodowym). Program jest organizowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do V edycji konkursu zgłoszono 894 wnioski, z czego wybrano 56. Na finansowanie wyróżnionych projektów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 15 milionów złotych. 

Lista wszystkich laureatów jest dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego