Znak Politechniki Warszawskiej

Sukces studentów Wydziału Elektrycznego

Marcin Augustynowicz i Bartłomiej Sieradzan studenci Wydziału Elektrycznego zostali zwycięzcami konkursu na Uniwersytecie Warszawskim "Student z Pomysłem. Pre-inkubator przedsiębiorczości akademickiej".

Informacja za stroną Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii

„Główna nagroda w wysokości 10 000 zł, ufundowana przez MJ Rektor UW, została przyznana zespołowi RED Team za analizę biznesową „Smart Presenter”. Nagrodzony zespół, w składzie: Marcin Augustynowicz i Bartłomiej Sieradzan z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, pragnie udoskonalić prezentacje multimedialne za pomocą własnego pomysłu aplikacji zapamiętującej ślad lasera na ekranie, a także pozostawiającej ten ślad widoczny dla osób oglądających prezentację. Następnym krokiem jest umieszczenie wzbogaconej o ruchy lasera i głos prezentacji na ogólnodostępnym serwerze edukacyjnym. Laureaci pierwszej nagrody zostali także wyróżnieni nagrodą specjalną, ufundowaną przez Technoport Warszawa S.A – 6 000 zł oraz propozycją czteromiesięcznej bezkosztowej inkubacji w Inkubatorze Technologicznym Warszawskiego Parku Technologicznego.”

Pełna relacja z finału konkursu na stronie www.uott.uw.edu.pl