Znak Politechniki Warszawskiej

Sukces studentów PW w hackatonie Energy HackOn

Zespół studentów z Politechniki Warszawskiej wygrał hackaton Energy HackOn „Optymalizacja produkcji ciepła i energii elektrycznej” zorganizowany przez PGE Energia Ciepła S.A. oraz PGE Nowa Energia S.A.

Zwycięzcy hackatonu Energy HackOn

Zwycięską drużynę stworzyli Oskar Bieńko i Jakub Banaszak (obaj z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz działającego na tym Wydziale Koła Naukowego Energetyków) oraz Rafał Chabasiński (z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych).

Uczestnicy hackatonu mieli stworzyć prototyp aplikacji służącej do optymalizacji pokrycia zapotrzebowania na ciepło, z wykorzystaniem danych dostarczonych przez Polską Grupę Energetyczną oraz z uwzględnieniem ograniczeń pracy poszczególnych bloków.

Do uzyskania ostatecznego rozwiązania zespół z PW wykorzystał język programowania Pyhon, ale same umiejętności programistyczne nie były wystarczające do uzyskania zadowalającego wyniku. W czasie debugowania równie ważne były doświadczenie i wiedza inżynierska wyniesiona z rozmów z ekspertami z branży.

Opracowany przez studentów PW model optymalizujący pracę bloków energetycznych współpracujących z akumulatorem ciepła wpływa na zmniejszenie emisji CO2, oszczędzanie paliw dla przyszłych pokoleń i czyste powietrze w miastach.

Hackaton odbył się w dniach 13-14 grudnia 2019 r. w Centrum Energetyki AGH w Krakowie.

Więcej o wydarzeniu na profilu PGE na Twitterze