Znak Politechniki Warszawskiej

Sukces Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

źródło: Wydział EiTI PW

Na tegorocznej konferencji OFC (The Optical Fiber Communication Conference and Exhibition), badacze z Instytutu Telekomunikacji PW zademonstrowali rekordową transmisję z wykorzystaniem laserów 850 nm VCSEL.

Wydarzenie odbyło się w dniach 20-24 marca 2016 roku w Anaheim (USA). Podczas konferencji wystąpili: dr inż. Grzegorz Stępniak, inż. Łukasz Chorchos, mgr inż. Jerzy Toński i dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz.

Prezentowane badania zostały zrealizowane we współpracy z VI Systems (Niemcy), Technical University of Denmark i Technische Universität Dresden. Demonstrowano lasery o przepływności 54 Gbit/s na dystansie 1 km, jak i transmisję o przepływności 107 Gbit/s na dystansie do 100 m (post-deadline).

OFC  jest największą na świecie konferencją w dziedzinie telekomunikacji optycznej, która od ponad 40 lat gromadzi badaczy z całego świata, tworząc forum dla wymiany myśli i dalszego rozwoju telekomunikacji optycznej. Artykuły post-deadline, ze względu na swoje przełomowe znaczenie dla dziedziny, mogą być zgłaszane przed samą konferencją, w przeciwieństwie do regularnych artykułów zatwierdzanych z wyprzedzeniem. Jest to pierwszy w historii tego typu artykuł stworzony przez naukowców z Polski.

Badania pod kierownictwem dr. hab. inż. Jarosława Turkiewicza zostały zrealizowane w ramach projektu FP7-ADDAPT oraz we współpracy z Technical University of Denmark. Do badań wykorzystano sprzęt Wydziałowego Centrum Badawczego FOTEH.