Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendium SEP dla naszego doktoranta

Mgr inż. Paweł Terlikowski z Wydziału Elektrycznego po raz drugi z rzędu został stypendystą Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Laureaci stypendiów SEP 2018

W 2018 roku mgr inż. również był stypendystą SEP, fot. SEP

Kapituła Funduszu Stypendialnego SEP przyznała stypendia naukowe w trzech kategoriach: młodzi pracownicy nauki, studenci i uczniowie. W sumie wyróżniono w ten sposób 8 osób. Mgr inż. Paweł Terlikowski jest jedynym nagrodzonym młodym pracownikiem nauki.

Nasz doktorant pracuje w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego. Naukowo zajmuje się elektroenergetyką, energetyką jądrową, ekonomiką wytwarzania, rynkiem energii i zarządzaniem w energetyce.

Pełna lista laureatów stypendium SEP