Znak Politechniki Warszawskiej

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców z PW

211 wybitnych młodych naukowców, w tym dwóch doktorów z Politechniki Warszawskiej, otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Logo MNiSW

Wśród wyróżnionych znaleźli się dr inż. Michał Wlazło z Wydziału Chemicznego i dr inż. Bartłomiej Wysocki z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującymi dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy w tym okresie ponad 40 mln zł.

Listy wszystkich wyróżnionych można znaleźć w spisie przygotowanym przez MNiSW.

Źródło: MNiSW