Znak Politechniki Warszawskiej

"Studia z Przyszłością" na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

Dwa kierunki prowadzone na Wydziale GiK PW zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie na najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów.

Prof. dr hab. Alina Maciejewska podczas gali finałowej konkursu, fot. org.

Prof. dr hab. Alina Maciejewska podczas gali finałowej konkursu, fot. org.

Certyfikat i Znak Jakości "Studia z Przyszłością" przyznano geoinformatyce i gospodarce przestrzennej. Drugi z z nich otrzymał dodatkowo Certyfikat Nadzwyczajny "Laur Innowacji".

Decyzja jury konkursowego, w skład którego wchodzą naukowcy, przedstawiciele Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz reprezentanci środowisk gospodarczych, jest doskonałą rekomendacją m.in dla kandydatów na studia. Dzięki niej mogą mieć pewność, że wyróżnione kierunki mają wartościowe programy kształcenia, a ich ukończenie daje przewagę na rynku pracy.

Uroczysta gala podsumowująca tegoroczną edycję konkursu odbyła się 10 marca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.