Znak Politechniki Warszawskiej

Studentka PW wyróżniona w konkursie "Złoty Medal Chemii"

Sylwia Kącka odbiera wyróżnienie w konkursie "Złoty Medal Chemii"

Konkurs "Złoty Medal Chemii" służy promowaniu najzdolniejszych młodych naukowców, fot. Wydział Chemiczny PW

Sylwia Kącka z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej znalazła się w gronie osób, które otrzymały wyróżnienia w konkursie dla autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. 

Praca inżynierska naszej studentki pt. "Elektropolimeryzacja pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe" została wykonywana pod kierownictwem prof. Małgorzaty Zagórskiej w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

W tym roku "Złoty Medal Chemii" przyznano po raz szósty. Do konkursu zgłoszono 50 prac. W pierwszym etapie wybrano 15 z nich. Finaliście prezentowali je w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Na tej podstawie jury wyłoniło laureatów.

Pierwszą nagrodę przyznano Michałowi Magottowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwycięzca, oprócz medalu, otrzymał 10 tys. złotych. Drugie miejsce i 5 tys. złotych trafiły do Adama Mamota z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Trzecie miejsce zajął Mateusz Wróbel z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (otrzymał za to 2,5 tys. złotych).

W konkursie przyznano również wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. złotych. Otrzymali je, poza studentką Politechniki Warszawskiej, także Bartosz Matysiak i Agata Wójtowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Paulina Chytrosz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Organizatorami konkursu są Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont, która jest także fundatorem nagród. Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.