Znak Politechniki Warszawskiej

Studentka PW nagrodzona w ogólnopolskim konkursie

Gmach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Gmach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, fot. BPI

W 17. edycji ogólnopolskiego, akademickiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową "Architektura Betonowa" jury doceniło Katarzynę Pankowską. Nagrodzono ją za pracę "Termy miejskie. Przestrzeń sprzyjająca odnalezieniu równowagi pomiędzy ciałem, duchem i umysłem na terenie Fortu Bema w Warszawie", która została przygotowana pod kierunkiem mgr. inż. arch. Marcina Goncikowskiego. 

Jurorzy zdecydowało się przyznać trzy równorzędne nagrody. Poza studentką Politechniki Warszawskiej otrzymali je Maciej Chmielowiec z Politechniki Krakowskiej i Irmina Niewczas z Politechniki Lubelskiej. W konkursie przyznano też trzy wyróżnienia.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz (przewodniczący), dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW (sędzia referent) oraz członkowie: dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ; prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz (honorowy członek jury, WAPK), dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski (komisarz konkursu Architektura Betonowa 2016, WAPK) oraz dyrektor ds. Marketingu Stowarzyszenie Producentów Cementu mgr inż. Zbigniew Pilch.

Konkurs organizuje Katedra Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu.