Znak Politechniki Warszawskiej

Studenci Politechniki Warszawskiej stypendystami Fundacji Lotto

Studenci PW oraz laureaci programu stypendialnego "100 na 100" – Maciej Piskorz i Michał Wrzecionek, fot. arch. M. Piskorza

Studenci PW oraz laureaci programu stypendialnego "100 na 100" – Maciej Piskorz i Michał Wrzecionek, fot. arch. M. Piskorza

Maciej Piskorz z Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Michał Wrzecionek z Wydziału Chemicznego zostali wyróżnieni w Programie Stypendialnym „100 na 100” im. Hanny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego.

Akcja została zainicjowana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej głównym celem było odnalezienie studentów, którzy walczą z biernością, są aktywni, mają nie tylko szeroką wiedzę, ale i zainteresowania – nawiązują zatem do postaw, z których znani byli patroni konkursu. Warunkiem podjęcia starań o przyznanie stypendium było m.in posiadanie statusu studenta co najmniej II roku, osiąganie dobrych wyników w nauce (średnia nie niższa niż 4,0), a także aktywność pozanaukowa.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 10 grudnia w siedzibie PKOl. Kwota, jaką organizatorzy przeznaczyli na nagrody dla wszystkich 100 laureatów, wyniosła 1.5 mln zł.