Znak Politechniki Warszawskiej

Studenci PW stypendystami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W gronie laureatów jest dziesięcioro studentów naszej Uczelni.

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Są to:

  • Oskar Ernest Baka (technologia chemiczna)
  • Jakub Durka (technologia chemiczna)
  • Roman Gańczarczyk (technologia chemiczna)
  • Michał Kazimierz Grzeszczyk (informatyka)
  • Magdalena Maria Kaźmierczak (technologia chemiczna)
  • Kacper Kisiel (technologia chemiczna)
  • Patryk Piotr Pyrcz (technologia chemiczna)
  • Dominik Piotr Rafacz (inżynieria i analiza danych)
  • Michał Tryniszewski (technologia chemiczna)
  • Marcin Wiszniewski (technologia chemiczna)

W sumie stypendia rok akademicki 2019/2020 przyznano 488 studentom z całej Polski mającym znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendyści zostali wybrani po analizie 1106 wniosków, 1087 z nich spełniało warunki.

Kandydatury ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wyróżnieni studenci otrzymają po 17 tysięcy złotych.

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podjął decyzję o przyznaniu stypendiów. Otrzymały je osoby, które uzyskały co najmniej 9 punktów na 50 możliwych.

Więcej informacji i pełna lista laureatów są dostępne na stronie MNiSW