Znak Politechniki Warszawskiej

Srebrny medal dla PW na wystawie w Genewie

Dr inż. Łukasz Wierzbicki i mgr inż. Małgorzata Głuszek na wystawie w Genewie

Naukowcy z PW od wieku lat pracują nad zastosowaniami cieczy zagęszczanych ścinaniem, fot. nadesłane

Ochraniacze sportowe oparte na technologii płynów zagęszczanych zostały nagrodzone srebrnym medalem podczas International Exhibition of Inventions Geneva 2018. Wynalazek opracowali naukowcy z Wydziału Chemicznego i Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej we współpracy z firmą POLSPORT S.A. 

Pracami kilkunastoosobowego zespołu kierowali prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran, prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki oraz prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz. W Genewie twórców reprezentowali dr inż. Łukasz Wierzbicki i mgr inż. Małgorzata Głuszek.

Nagrodzone ochraniacze wykorzystują technologię cieczy zagęszczanych ścinaniem (ang. Shear Thickening Fluids, STF). Główna zaleta takich płynów, zastosowana w wynalazku, polega na tym, że są one elastyczne, a pod wpływem gwałtownego nacisku czy uderzenia błyskawicznie twardnieją i stają się bardzo wytrzymałe. Więcej o możliwościach STF pisaliśmy w tekście z cyklu Badania - Innowacje - Technologie.

Pełny skład zespołu zajmującego się ochraniaczami: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran (Wydział Chemiczny, Katedra Technologii Chemicznej), prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki (Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów), prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz (Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych), dr inż. Łukasz Wierzbicki (Wydział Inżynierii Materiałowej, ZMKiF), dr inż. Paweł Falkowski (Wydział Chemiczny, KTCh), dr inż. Mariusz Tryznowski (Wydział Chemiczny, KChiTP), dr inż. Agnieszka Antosik (Wydział Chemiczny, KTCh), mgr inż. Ewa Bobryk (Wydział Chemiczny, KTCh), mgr inż. Małgorzata Głuszek (Wydział Chemiczny, KTCh), mgr inż. Marcin Kaczorowski (Wydział Chemiczny, KChiTP), mgr inż. Radosław Żurowski (Wydział Chemiczny, KTCh), mgr inż. Mieczysław Szczygieł (POLSPORT S.A.), mgr inż. Mieczysław Kryjak (POLSPORT S.A.).