Znak Politechniki Warszawskiej

Specjalne wyróżnienie dla uczonego z PW

Odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” otrzymał prof. Tomasz Ciach z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej za „liczbę złożonych wniosków patentowych”. Wyróżnienie jest przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów.

Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 32 mm, wykonany z tombaku złoconego i naturalnego bursztynu, źródło informacji: Wikipedia

Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 32 mm, wykonany z tombaku złoconego i naturalnego bursztynu, źródło informacji: Wikipedia

Prof. Tomasz Ciach jest z Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych i ponad 30 wniosków patentowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują inżynierię tkankową, zaawansowane pokrycia medyczne raz systemy podawania leków. O badaniach prowadzonych przez zespół prof. Ciacha pisaliśmy w cyklu Badania - Innowacje - Technologie:

Odznaczenie nadane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego prof. Tomasz Ciach odebrał z rąk Edyty Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.