Znak Politechniki Warszawskiej

Projekty z PW z nagrodami w konkursie Polski Produkt Przyszłości

Projekty z PW nagrodzone w konkursie Polski Produktu Przyszłości

Projekty z PW nagrodzone w konkursie Polski Produktu Przyszłości

Most drogowy z kompozytów FRP zdobył główną nagrodę w kategorii: konsorcjum jednostka naukowa – przedsiębiorca. Wyróżnienie w tej samej kategorii przyznano projektowi inteligentnych ochraniaczy piłkarskich. W tworzeniu obu pomysłów swój znaczący udział mieli nasi naukowcy. 

Most drogowy z kompozytów FRP to wspólne przedsięwzięcie kilku podmiotów: MOSTOSTAL-u Warszawa S.A., PROMOST Consulting Tomasz Siwowski Sp.J. z Rzeszowa, Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej i Uczelnianego Centrum Badawczego Politechniki Warszawskiej.

W prace zaangażowanych było sześcioro przedstawicieli naszej Uczelni: kierujący zespołem dr inż. Rafał Molak oraz dr inż. Wojciech Spychalski, mgr inż. Łukasz Gołębiowski, mgr inż. Radosław Karczewski, mgr Katarzyna Balke i inż. Edyta Granica.

Inżynierowie z PW na podstawie badań laboratoryjnych wyznaczyli właściwości mechaniczne kompozytów FRP niezbędnych do zaprojektowania mostu oraz obliczenia jego nośności. Dzięki wynikom badań elementów konstrukcyjnych w skali rzeczywistej, weryfikowali wartości wyznaczone obliczeniowo.

Współpraca nauki i biznesu doprowadziła do tego, że w Błażowej powstał pierwszy polski most drogowy zbudowany z materiałów kompozytowych. Pionierska w skali kraju technologia sprawia, że w krótkim czasie może powstać konstrukcja o dużej wytrzymałości i odporności na korozję oraz ekonomiczna w utrzymaniu.

Więcej informacji o projekcie w artykule z cyklu Badania – Innowacje – Technologie

Most w Błażowej

Most w Błażowej uroczyście otwarto 9 lutego 2016 roku, fot. MOSTOSTAL Warszawa

W kategorii: konsorcjum jednostka naukowa – przedsiębiorca, w której główną nagrodę otrzymał most z kompozytów, przyznano cztery wyróżnienia. Jedno z nich trafiło do zespołu pracującego na stworzeniem inteligentnych ochraniaczy piłkarskich. To projekt zgłoszony wspólnie przez Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i POLSPORT S.A. z Bielska-Białej.

W ochraniaczach tych wykorzystano płyny nienewtonowskie, które charakteryzują się gwałtownym wzrostem lepkości wraz ze wzrostem szybkości ścinania. Właściwościami takiej cieczy można sterować. Dzięki temu możliwe stało się stworzenie ochraniaczy piłkarskich, które wyróżniają się elastycznością i wygodą oraz chronią nogi piłkarzy nawet siedem razy skuteczniej od aktualnie dostępnych nagolenników.

O projekcie szerzej pisaliśmy w artykule z cyklu Badania – Innowacje – Technologie

Ciecz zagęszczana ścinaniem

Ciecze zagęszczane ścinaniem mogą być zastosowane także m.in. w wypełnieniach kasków czy wkładkach do butów, fot. BPI

Autorzy najbardziej innowacyjnych polskich rozwiązań odebrali statuetki Polskiego Produktu Przyszłości podczas uroczystej gali, która odbyła się 30 listopada 2016 roku w Warszawie.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, promuje innowacyjność, nowoczesność, postęp i przedsiębiorczość. Powstał z myślą o tych, dla których poszukiwanie nowych rozwiązań to pasja, potrzeba tworzenia, ulepszania, odkrywania tego, co dotąd nieznane. Jest skierowany do przedsiębiorców i naukowców, badaczy, twórców innowacyjnych rozwiązań, pracujących indywidualnie i w konsorcjach naukowo-biznesowych. W tym roku konkurs odbył się po raz dziewiętnasty. 

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju