Znak Politechniki Warszawskiej

Projekty z PW wśród najlepszych z najlepszych

Dziewięć projektów z naszej Uczelni zostało zarekomendowanych do finansowania w ramach programu "Najlepsi z najlepszych! 4.0.", prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki zdobytym środkom laureaci będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Drużyna reprezentująca SKA na tegorocznych zawodach University Rover Challenge

Drużyna reprezentująca Studenckie Koło Astronautyczne na tegorocznych zawodach University Rover Challenge, fot. SKA

Projekty z PW, które otrzymały pozytywne opinie MNiSW to:

  • Kontynuacja i rozwój projektu motocykla klasy PreMoto3 - cykl wyjazdów na międzynarodowe zawody i konferencje - WUT SiMRacing Team z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych
  • Katalizator kobaltowy osadzony na mieszanym tlenku Mg-La pochodzenia hydrotalkitowego do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku - Hubert Ronduda, doktorant z Wydziału Chemicznego
  • Projekt i budowa bezzałogowych samolotów udźwigowych na międzynarodowe zawody SAE Aero Design 2020 - SAE AeroDesign Warszawa z Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa
  • Projekt bolidu wyścigowego startującego w międzynarodowych zawodach Formuła Student - WUT Racing z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
  • Budowa i rozwój robota mobilnego na zawody European Rover Challenge oraz University Rover Challenge. Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych - Studenckie Koło Astronautyczne z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
  • Projekt i budowa bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania misji autonomicznych oraz prezentacja wyników na międzynarodowej konferencji - Koło Naukowe Awioniki Melavio z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
  • Budowa i rozwój autonomicznych robotów: humanoidalnego i podwodnego. Udział studentów w międzynarodowych zawodach robotycznych oraz konferencjach naukowych - Koło Naukowe Robotyków z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
  • Budowa rakiety z silnikiem hybrydowym na międzynarodowe zawody Spaceport America Cup. Udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych - Studenckie Koło Astronautyczne z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
  • Rozwój pojazdów przyszłości - samochodu autonomicznego w skali 1:10 oraz łazika marsjańskiego. Udział studentów w międzynarodowych zawodach robotycznych oraz konferencjach naukowych - Koło Naukowe Robotyków z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa

Celem programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności. Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

„Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełna lista projektów, które otrzymały wsparcie, jest dostępna na stronie MNiSW