Znak Politechniki Warszawskiej

Projekt z Politechniki Warszawskiej z dofinansowaniem w programie FIRST TEAM

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

fot. fnp.org.pl

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwszy konkurs w programie FIRST TEAM. Jego celem jest finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej i realizujących badania o przełomowym znaczeniu naukowym lub gospodarczym. W gronie laureatów jest projekt dr. inż. Marcina Słomy z Wydziału Mechatroniki.

Naukowiec z PW otrzymał 1,98 mln złotych dofinansowania na koncepcję heterofazowych materiałów funkcjonalnych dla elektroniki strukturalnej.

Do pierwszej edycji programu FIRST TEAM zgłoszono 118 projektów. Dziesięć z nich otrzymało dofinansowanie o łącznej wysokości 18,5 mln złotych. Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach programu finansowane będą projekty trwające maksimum 3 lata.

Kolejne konkursy planowane są do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Nabór wniosków do kolejnej edycji ruszy już 15 sierpnia 2016 r.

Program FIRST TEAM skierowany jest do  młodych doktorów z całego świata, którzy chcą zdobyć środki na założenie w Polsce swojego pierwszego zespołu badawczego. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.

Pełna lista laureatów pierwszej edycji konkursu FIRST TEAM jest dostępna na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej