Znak Politechniki Warszawskiej

Profesor Janusz Hołyst wyróżniony Nagrodą Kryształowej Brukselki

Profesor Janusz Hołyst podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki

Profesor Janusz Hołyst podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki, fot. BPI

Rozdano nagrody za najlepsze wykorzystanie funduszy w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Kryształowymi Brukselkami zostali wyróżnieni: naukowcy, jednostki naukowe i firmy.

Realizujący z sukcesem projekty w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 zostali nagrodzeni "Kryształowymi Brukselkami". Uroczysta gala, w czasie której wręczono laury, odbyła się 2 czerwca 2016 roku. Nagrodzonych wybrała kapituła, której przewodniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Oprócz nagród w kategoriach: Uczelnie, Instytuty, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa oraz Nagrody Indywidualnej, w tym roku zostały przyznane także dwie nagrody specjalne. Jedną z nich otrzymał pracownik Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej prof. Janusz Hołyst. Profesor kieruje pracownią Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych. Spędził ponad 6 lat w zagranicznych ośrodkach badawczych (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Japonia) w ramach staży naukowych, kontraktów profesorskich i stypendium Fundacji Humboldta. Prof. Hołyst koordynował lub był partnerem w kilku międzynarodowych projektach badawczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Politechnika Warszawska znalazła się ponadto w gronie pięciu nominowanych do Nagrody Kryształowej Brukselki w kategorii Uczelnie. Nagrodę zdobył Uniwersytet Warszawski, któremu przyznano 26 grantów w programie Horyzont 2020 oraz dwa granty w programie COSME. Suma dofinansowania na te projekty wynosi niespełna 10 mln euro.

Ponadto w kategorii Nagroda Indywidualna został nominowany dr inż. Fernando Solano Donado z Instytutu Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dr Solano przygotował cztery wnioski projektowe, trzy z nich zostały sfinansowane przez KE w ramach 7. Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020. Niestety nasz naukowiec nie zdobył wyróżnienia. Nagrodą mógł się cieszyć prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk z UW.

Politechnika Warszawska Nagrodą Kryształowej Brukselki została wyróżniona w 2013 roku.