Znak Politechniki Warszawskiej

Prof. Tomasz Ciach otrzymał Honorową Perłę Polskiej Gospodarki

Prof. Tomasz Ciach

Prof. Tomasz Ciach, źr. Wikipedia/cc

Po raz kolejny najlepsze podmioty gospodarcze otrzymały statuetki Pereł Polskiej Gospodarki. Honorową nagrodą w kategorii „Nauka” został wyróżniony prof. Tomasz Ciach z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Honorowe Perły przyznawane są wybitnym osobom i instytucjom, których dorobek zawodowy, doświadczenie, prestiż i etyka dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości. Prof. Tomasz Ciach jest kierownikiem Laboratorium Inżynierii Biomedycznej przy Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Laboratorium zajmuje się zagadnieniami związanymi z medycyną, systemami podawania leków oraz materiałami i sprzętem medycznym. Naukowcy pracujący w tym laboratorium poszukują praktycznych rozwiązań problemów współczesnej medycyny i farmacji. Zajmują się również zagadnieniami z zakresu nanotechnologii, ochrony środowiska i nowoczesnej energetyki. O badaniach prowadzonych przez zespół prof. Ciacha pisaliśmy już kilkukrotnie:

Podczas gali, która odbyła się na Zamku Królewskim 24 listopada 2017 r., zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych, wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach: Wielkie Perły i Duże Perły. Badanie rankingowe obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:

  • co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże
  • powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie

Tegoroczna Gala Pereł Polskiej Gospodarki połączona była z obchodami jubileuszu dwudziestolecia magazynu „Polish Market”, który od 1996 roku na swoich łamach promuje na całym świecie polską gospodarkę, naukę i kulturę. Patronat nad Galą objęli: Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

źr. Polish Market