Znak Politechniki Warszawskiej

Prof. Mariusz Malinowski wśród laureatów prestiżowej nagrody

Naukowiec z Wydziału Elektrycznego otrzymał nagrodę IEEE Industrial Electronics Society (IES). Został doceniony za wybitne zasługi dla IEEE Industrial Electronics Society.

Profesor Mariusz Malinowski

Profesor Mariusz Malinowski, fot. Biuletyn PW

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski jest kierownikiem Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym PW.

Za swoją pracę badawczą otrzymał wiele nagród: Nagrodę Siemensa za rozprawę doktorską (2002), Nagrodę Badawczą Siemensa (2007), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za habilitację (2013) oraz Pierwszą Nagrodę Zespołową Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne (2017). Jest także laureatem międzynarodowych nagród badawczych: IEEE Industrial Electronics Society (IES) David Irwin Early Career Award (2011) i Bimal Bose Energy Systems Award (2015). Zastosowania przemysłowe prof. Malinowskiego doceniono kilkunastoma nagrodami i medalami.

Nasz naukowiec jest także współautorem ponad 150 opracowań technicznych i sześciu książek.

Prof. Malinowski od lat jest zaangażowany w prace stowarzyszenia IEEE: był przewodniczącym programu technicznego wielu konferencji IES (2003–2017), osobą odpowiedzialną za studencką aktywność w IEEE IES (2007–2009), redaktorem naczelnym czasopisma „IEEE Industrial Electronics Magazine” (2010–2012), wiceprezesem ds. działań warsztatowych IES (2014–2015), przewodniczącym polskiej sekcji IEEE (2016–2019) oraz wiceprezydentem ds. publikacji w IES (2016–2019). Aktualnie jest prezydentem elektem IES (funkcję obejmie w 2022 roku).

IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IES) jest częścią IEEE  – największego na świecie międzynarodowego techniczne stowarzyszenia zawodowego (skupia około 420 tys. członków z całego świata). IES zajmuje się zastosowaniem elektroniki i elektrotechniki w usprawnieniu procesów przemysłowych i produkcyjnych. Działania dotyczą najnowszych osiągnięć w dziedzinie inteligentnych i komputerowych systemów sterowania, robotyki, komunikacji i automatyki fabrycznej, elastycznej produkcji, akwizycji danych i przetwarzania sygnałów, systemów wizyjnych i energoelektroniki. IES ma ponad 7 tys. członków z całego świata.  

Pełna lista laureatów i więcej informacji o nagrodzie na stronie IEEE IES