Znak Politechniki Warszawskiej

Prof. Mariusz Malinowski wśród laureatów prestiżowej nagrody

Profesor Mariusz Malinowski

Profesor Mariusz Malinowski, fot. Biuletyn PW

Naukowiec z Wydziału Elektrycznego otrzymał nagrodę IEEE Industrial Electronics Society (IES). Został doceniony za wybitne zasługi dla IEEE Industrial Electronics Society.

Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski jest kierownikiem Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym PW.

Za swoją pracę badawczą otrzymał wiele nagród: Nagrodę Siemensa za rozprawę doktorską (2002), Nagrodę Badawczą Siemensa (2007), Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za habilitację (2013) oraz Pierwszą Nagrodę Zespołową Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne (2017). Jest także laureatem międzynarodowych nagród badawczych: IEEE Industrial Electronics Society (IES) David Irwin Early Career Award (2011) i Bimal Bose Energy Systems Award (2015). Zastosowania przemysłowe prof. Malinowskiego doceniono kilkunastoma nagrodami i medalami.

Nasz naukowiec jest także współautorem ponad 150 opracowań technicznych i sześciu książek.

Prof. Malinowski od lat jest zaangażowany w prace stowarzyszenia IEEE: był przewodniczącym programu technicznego wielu konferencji IES (2003–2017), osobą odpowiedzialną za studencką aktywność w IEEE IES (2007–2009), redaktorem naczelnym czasopisma „IEEE Industrial Electronics Magazine” (2010–2012), wiceprezesem ds. działań warsztatowych IES (2014–2015), przewodniczącym polskiej sekcji IEEE (2016–2019) oraz wiceprezydentem ds. publikacji w IES (2016–2019). Aktualnie jest prezydentem elektem IES (funkcję obejmie w 2022 roku).

IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IES) jest częścią IEEE  – największego na świecie międzynarodowego techniczne stowarzyszenia zawodowego (skupia około 420 tys. członków z całego świata). IES zajmuje się zastosowaniem elektroniki i elektrotechniki w usprawnieniu procesów przemysłowych i produkcyjnych. Działania dotyczą najnowszych osiągnięć w dziedzinie inteligentnych i komputerowych systemów sterowania, robotyki, komunikacji i automatyki fabrycznej, elastycznej produkcji, akwizycji danych i przetwarzania sygnałów, systemów wizyjnych i energoelektroniki. IES ma ponad 7 tys. członków z całego świata.  

Pełna lista laureatów i więcej informacji o nagrodzie na stronie IEEE IES