Znak Politechniki Warszawskiej

Prof. Marian P. Kaźmierkowski z Medalem IEEE

Budynek Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Pracujący w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski został uhonorowany "IEEE Medal in Power Engineering". 

Medal ten został ustanowiony w 2008 roku. Przyznawany jest za wybitny wkład w technologie związane z wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją, aplikacją i wykorzystaniem energii elektrycznej dla dobra społeczeństwa. Medal co roku otrzymuje tylko jedna osoba.

Prof. Kaźmierkowski został wyróżniony za pionierski wkład w rozwój przekształtników energoelektronicznych i  systemów sterowania napędem elektrycznym.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) to największa na świecie organizacja techniczna skupiająca profesjonalistów. Zajmuje się rozwojem technologii z korzyścią dla ludzkości.