Znak Politechniki Warszawskiej

Prof. Janusz Zieliński z tytułem "Złoty Inżynier 2015"

Statuetka "Złoty Inżynier 2016"

fot. BPW

Podczas XXV Kongresu Techników Polskich i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku uzyskał tytuł "Złoty Inżynier 2015" w plebiscycie "Przeglądu Technicznego" w kategorii nauka. Pamiątkową statuetkę i dyplom laureat odebrał 16 czerwca 2016. 

Prof. Janusz Zieliński jest uznanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frakcji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego, kompozycji bitumiczno-polimerowych, polimerów termoplastycznych oraz płynów chłodzących. Jest twórcą interdyscyplinarnej szkoły badawczej, która zajmuje się problematyką bezpiecznych i nowoczesnych materiałów kompozytowych, opartych na układach bitum-polimer. Zajmuje się także problematyką unieszkodliwiania i utylizacji odpadów przemysłowych.

"Przegląd Techniczny" to jedno z najstarszych czasopism w Europie poświęconych tematyce ogólnotechnicznej. W tym roku obchodzi jubileusz 150-lecia.