Znak Politechniki Warszawskiej

Prof. Janusz Lewiński otrzymał tytuł Fellow of the Royal Chemical Society

Prof. Janusz Lewiński

Prof. Janusz Lewiński, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Prof. Janusz Lewiński otrzymał zaszczytną godność Fellow of the Royal Chemical Society (FRSC). Tytuł FRSC przyznawany jest co roku ok. 40 naukowcom za wybitny wkład w rozwój nauk chemicznych.

Prof. Janusz Lewiński jest pracownikiem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Jest beneficjentem prestiżowych wyróżnień: Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie Polskiej Akademii Nauk, Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej, Medalu CNRS-Université de Rennes, a także laureatem programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2010 roku jest również członkiem Europejskiej Akademii Nauk.