Znak Politechniki Warszawskiej

Prestiżowe wyróżnienia dla naszych naukowców

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej zostali laureatami wyróżnienia Osobowość Branży 2020 przyznawanego w ramach Builder Awards.

Grafika wyróżnień Builder Awards

W tym roku wyróżnienia Builder Awards przyznano po raz osiemnasty, fot. builderpolska.pl

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk jest architektem, nauczycielem akademickim i badaczem architektury zajmującym się związkami inżynierii z technologią informatyczną. W dobie transformacji warunków życia oraz przechodzenia ku erze mediów cyfrowych stara się wyjaśniać i sprawdzać w praktyce nowe metody komunikacji wspierające twórczość.

Łączy doświadczenia profesjonalne, naukowe oraz dydaktyczne, wykorzystując w kontakcie ze studentami techniki nauczania przez projektowanie, również w ujęciu interdyscyplinarnym.

Zdjęcie prof. Jana Słyka

grafika: builderpolska.pl

Po studiach na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej koncentrował się na działalności twórczej. Jako autor zrealizowanych projektów architektonicznych i współautor prac nagradzanych oraz wyróżnianych w konkursach architektonicznych rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. Po uzyskaniu stopnia doktora, a w 2013 r. doktora habilitowanego, rozwijał zainteresowania naukowe i pełnił funkcje kierownika Pracowni, Prodziekana ds. studiów oraz Dziekana Wydziału Architektury. W 2020 roku, po opublikowaniu monografii Modele Architektoniczne, nagrodzonej przez Ministra Budownictwa, otrzymał tytuł profesora. Obecnie jest Prorektorem ds. Studiów.

Pełna sylwetka jest dostępna na stronie builderpolska.pl

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Na Wydziale Inżynierii Lądowej pracuje od 1991 roku, obecnie na stanowisku profesora. W latach 2012-2016 był dyrektorem Instytutu Inżynierii Budowlanej.

Jest wykładowcą przedmiotów: Inżynieria Materiałów Budowlanych, Technologia Kompozytów Polimerowych, Ocena Stanu Materiałów w Konstrukcji, Naprawa Konstrukcji Betonowych, a także promotorem ponad 50 prac dyplomowych.

Zdjęcie prof. Andrzeja Garbacza

grafika: builderpolska.pl

Obszar jego zainteresowań naukowych związany jest z analizą relacji między mikrostrukturą betonopodobnych kompozytów polimerowych a ich właściwościami przy wykorzystaniu różnych metod ilościowego opisu mikrostruktury materiałów oraz nieniszczących metod badania ich właściwości. Zajmuje się także zastosowaniem kompozytów polimerowo- cementowych i polimerowych jako materiałów do napraw oraz ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych, w tym badaniami związanymi z oceną ich przydatności dla budownictwa. 

Pełna sylwetka jest dostępna na stronie builderpolska.pl

Builder Awards to wyróżnienia miesięcznika „Builder”, potwierdzające dokonania laureatów oraz doceniające ich pozycję na rynku. W tym roku wyróżnienia przyznano po raz osiemnasty.

Nagrody to również rekomendacja „Buildera”, promocja firm i osób oraz upowszechnianie dobrych praktyk i relacji biznesowych w branży budowlanej. Wyróżnieni przedsiębiorcy, menedżerowie, architekci oraz naukowcy wskazują drogi rozwoju, są impulsem do działania. Wywierają silny i pozytywny wpływ na reprezentowane firmy, organizacje, uczelnie, instytucje i całą branżę.

Pełna lista laureatów Builder Awards znajduje się na stronie builderpolska.pl

Nasi absolwenci laureatami wyróżnienia Osobowość Branży 2020

Nasi pracownicy laureatami wyróżnień Laury Buildera 2020