Znak Politechniki Warszawskiej

Prace magisterskie z PW nagrodzone w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich

Dwoje autorów zostało docenionych za swoje dyplomy magisterskie obronione na Wydziale Architektury PW w 2019 r.

Symbol konkursu TUP

Wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu TUP na dyplomy magisterskie obronione w 2019 r. znalazło się dwoje autorów prac przygotowanych na Wydziale Architektury PW, fot. TUP

Główną nagrodę przyznano Kindze Butlewskiej za pracę "Redefinicja pojęcia «miejska jakość życia» w mieście postindustrialnym na przykładzie Łodzi", wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Sławomira Gzella.

Wyróżnienie drugiego stopnia przyznano Krzysztofowi Skrzypkowi za pracę "Jednostka mieszkaniowa oparta na systemie kolei miejskiej na przykładzie osiedla położonego w południowej strefie podmiejskiej Krakowa". Jej promotorem był dr inż. arch. Paweł Trębacz.

Sąd konkursowy oceniał nadesłane prace pod względem stopnia przydatności dla rozwiązywania problemów przestrzennych, zastosowanej metody pracy, wartości merytorycznej oraz wykazanej przez autora samodzielności projektowej lub badawczej.