Znak Politechniki Warszawskiej

Praca inżynierska z PW nagrodzona

Katarzyna Tataj zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki, nauki na rzecz lokalnej społeczności oraz edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego. To nagroda za najlepszą pracę wieńczącą studia I stopnia w obszarze innowacje wdrażane do gospodarki. 

Zdjęcie mikroskopu

fot. KFF "Focus"

Swoją pracę inżynierską pt. "Reakcje metanu i dwutlenki węgla w układzie plazmowym i plazmowo-katalitycznym" laureatka z PW zrealizowała na Wydziale Chemicznym (Katedra Technologii Chemicznej). Promotorem był dr inż. Michał Młotek. 

Konkurs został zorganizowany przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W konkursie nagrodzono też rozprawę doktorską dr inż. Anny Sobiepanek

Lista wszystkich laureatów jest dostępna na stronie konkursu