Znak Politechniki Warszawskiej

Praca dyplomowa studenta PW nagrodzona w konkursie Polskiej Agencji Kosmicznej

W drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa PAK za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej nagrodę II stopnia otrzymał Michał Grendysz. Wyróżnione opracowanie powstało na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Logo Polskiej Agencji Kosmicznej

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 28 prac dyplomowych obronionych w roku akademickim 2018/2019. W kategorii prac inżynierskich nagrodzono trzy, w tym dyplom Michała Grendysza zatytułowany Wstępny projekt systemu sterowania do rakiety sondującej oparty o silniki typu cold gas. Jego promotorem był dr inż. Łukasz Mężyk (Wydział MEiL, Instytut Techniki Cieplnej).

Doceniony przez PAK Michał Grendysz jest członkiem Studenckiego Koła Astronautycznego.
Warto przypomnieć, że również w pierwszej edycji konkursu PW była godnie reprezentowana. Wówczas Michał Hałoń, doktorant na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz członek SKA, otrzymał nagrodę I stopnia za pracę magisterską pt. Wykrywanie i rozpoznawanie znaczników na zawody robotów mobilnych European Rover Challenge.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.polsa.gov.pl.