Znak Politechniki Warszawskiej

Poznaliśmy najlepsze prace dyplomowe związane z przemysłem motoryzacyjnym

Arrinera Hussarya GT

Arrinera Hussarya GT, fot. Facebook / Arrinera SA

Czworo studentów Politechniki Warszawskiej zostało docenionych w konkursie na najlepsze prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie związane z przemysłem motoryzacyjnym. Konkurs ogłoszony został na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Arrinera Technology S.A.

W kategorii prac magisterskich laureatką została Olga Góral z Wydziału Chemicznego za pracę pn. „Otrzymywanie ziaren polimerowych typu core – shell do zastosowań w płynach elektroreologicznych”.

W kategorii prac inżynierskich nagroda została przyznana Marcie Stefańskiej z Wydziału Chemicznego za pracę pn. „Badania nad syntezą układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla na bazie monomerów epoksydowych”. W związku z interesującą tematyką prac, komisja konkursowa postanowiła dodatkowo wyróżnić dwie prace w kategorii prac inżynierskich. Wyróżnienia otrzymali: Filip Zajdel z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych za pracę pn. „Minimalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez dobór sterowania przełożeniem przekładni CVT w napędzie elektrycznym” oraz Mateusz Noskowicz z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych za pracę pn. „Wpływ rozdziału mocy na zużycie energii w równoległym układzie hybrydowym z przekładnią planetarną”.

W związku z wpłynięciem tylko jednej pracy w kategorii prac doktorskich, kategoria prac doktorskich pozostała bez rozstrzygnięcia.

Celem konkursu było nie tylko promowanie najlepszych prac studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej związanych z przemysłem motoryzacyjnym, ale także wzmacnianie współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym.

Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych prac była możliwość ich przyszłego wdrożenia do produkcji. Fundatorem nagród jest firma Arrinera Technology S.A.która od kilku lat z sukcesami współpracuje z Politechniką Warszawską. Zespół pod kierunkiem dr. hab. inż. Janusza Piechny, prof. PW z naszego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa opracował aerodynamikę pierwszego polskiego supersamochodu - Arrinera Hussarya GT.