Znak Politechniki Warszawskiej

Odznaczenie MNiSW dla zespołu prof. Witolda Pleskacza

Układ scalony BS1

Układ scalony BS1, fot. EiTI

Zespół pod kierownictwem prof. nzw. dr. hab. Witolda Pleskacza z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych otrzymał dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To wyróżnienie za układ scalony BioSoC. 

Nagroda jest pochodną uzyskanego w roku 2015 złotego medalu z wyróżnieniem podczas międzynarodowych targów wynalazczości Brussels Innova 2015.

Projekt zespołu prof. Pleskacza określany jest jako przełomowy. Pozwala monitorować parametry psychofizyczne człowieka, m.in. aktywność elektryczną serca (EKG), aktywność elektryczną mięśni (EMG), temperaturę ciała, poziom stresu (rezystancja skóry) i częstość oddechu. Informacje są zbierane, analizowane i interpretowane przy wykorzystaniu tylko jednego układu scalonego.

Więcej o projekcie w poświęconym mu artykule z cyklu Badania - Innowacje - Technologie (BIT PW)