Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowiec z PW z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2019

Dr inż. Tomasz Brynk z Wydziału Inżynierii Materiałowej został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii naukowiec przyszłości. Wyróżnienie otrzymał za realizację projektu "Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem korelacji obrazów 3D".

Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostały wręczone na uroczystej gali, która odbyła się 28 listopada 2019 roku podczas 4. Forum Inteligentnego Rozwoju.

Nagrody zostały przyznane podmiotom, które w swojej pracy wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, dając podstawę do zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.

W tym roku nagrody przyznawano w dziewięciu kategoriach: naukowiec przyszłości, innowacyjne technologie przyszłości, samorząd przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, samorządowiec przyjazny mieszkańcowi i inwestorowi, instytut przyszłości, dyrektor instytutu przyszłości, innowacje w edukacji, prezes wizjoner oraz rodzima uznana marka.

Pełna lista tegorocznych laureatów nagród jest dostępna na stronie Forum Inteligentnego Rozwoju

Źródła: Wydział Inżynierii Materiałowej i Forum Inteligentnego Rozwoju