Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowiec z PW wyróżniony w konkursie ABB

Dr inż. Szymon Piasecki odbiera nagrodę z rąk Marka Florkowskiego, dyrektora Centrum Badawczego ABB w Krakowie

Dr inż. Szymon Piasecki odebrał nagrodę z rąk Marka Florkowskiego, dyrektora Centrum Badawczego ABB w Krakowie, fot. ABB

Dr inż. Szymon Piasecki z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej otrzymał za swoją pracę doktorską wyróżnienie w XIV edycji Konkursu o Nagrodę ABB.

Nasz naukowiec zajął się zastosowaniami metod optymalizacji wielokryterialnej w procesie projektowania przekształtnika sieciowego AC-DC dedykowanego dla systemów energetyki rozproszonej. Zastosował innowacyjną, dyskretną metodę optymalizacji, wykorzystującą algorytmy ewolucyjne.

Promotorem pracy pt. „Research and development of multi-objective optimization procedures for AC-DC grid converters in particular for renewable/distributed energy systems” był prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski, promotorem pomocniczym natomiast dr inż. Marek Jasiński.

W tym roku w drugim etapie Konkursu o Nagrodę ABB oceniano 55 prac. Wygrał mgr inż. Piotr Palczewski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Poza dr. Piaseckim wyróżniony został też dr inż. Marcin Marcinek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 30 000 złotych, a wyróżnieni po 15 000 złotych.

Konkurs o Nagrodę ABB organizuje Korporacyjne Centrum Badawcze ABB. Jury nagradza najlepsze prace inżynierskie, magisterskie lub doktorskie z zakresu elektroenergetyki, energoelektroniki, automatyki, nanotechnologii, diagnostyki przemysłowej, inżynierii i zarządzania procesami wytwarzania, technologii i systemów inżynierskich oraz informatycznych, a także inżynierii materiałowej.