Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowiec z PW laureatem konkursu Lider X

Dr inż. Konrad Markowski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych znalazł się w gronie laureatów dziesiątej edycji konkursu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zespół z Wydziału EiTI

Naukowcy i studenci tworzący zespół pracujący nad projektem, fot. Wydz. EiTI

Nasz naukowiec otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Multipleksowany czasowo i kodowo system interrogacyjny do sensorów braggowskich, bazujący na laserach VSCEL". 

Wspólnie z dr. Markowskim - kierownikiem projektu - pracować będą młodzi naukowcy: Michał Marzęcki i Łukasz Chorchos oraz studenci z Koła Naukowego "FiberTeam": Juliusz Bojarczuk, Kacper Wojakowski i Piotr Araszkiewicz.

Badania zespół będzie prowadził w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Więcej informacji o zespole z PW na stronie Wydziału EiTI

LIDER to program skierowany do młodych naukowców, którzy mają już na swoim koncie osiągnięcia badawcze (publikacje, patenty, wdrożenia). LIDER ma pomóc w poszerzaniu kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. W programie dofinansowywane są projekty badawcze, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie praktyczne i mają potencjał wdrożeniowy.

W dziesiątej edycji konkursu wyróżniono 42 naukowców.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie NCBR