Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej z nagrodami Prezesa Rady Ministrów

Gmach Główny PW

fot. BPI

Docenionymi naukowcami z naszej Uczelni są: prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański, dr inż. Edyta Wawrzyńska oraz dr inż. Mariusz Zdanowski.

Prezes Rady Ministrów rokrocznie nagradza naukowców za wybitne osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne i artystyczne. W tym roku w kategorii „Osiągnięcia naukowo-techniczne” II nagrodę otrzymał prof. nzw. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański wraz z zespołem z Wydziału Transportu PW za System Zrównoważonego transportu i osobistej mobilności – "Eko-Mobilność-Prometeusz".

Zespół prof. Choromańskiego opracował podstawy naukowe z zakresu mechaniki i budowy pojazdów specjalnych poruszających się w środowisku miejskim, nie zawsze jednakowo obciążonych przez pasażerów. Naukowcy z PW korzystali przy tym z najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej, chemii, technologii źródeł energii, a także elektroniki. Do najważniejszych osiągnięć naukowych i technicznych zespołu należy: opracowanie modeli i prototypów pojazdów i urządzeń tworzących system transportowy i ekologiczny, opracowanie i przetestowanie prototypów wózków przeznaczonych do użytkowania przez osoby starsze i niepełnosprawne, zaprojektowanie i zbudowanie od podstaw dwóch laboratoriów dydaktyczno-badawczych oraz udokumentowany dorobek naukowy z dwutomową monografią poświęconą Eko-mobilności.

Ponadto nagrodą Prezesa Rady Ministrów zostały wyróżnione rozprawy doktorskie dwóch naukowców z PW:

  • dr inż. Edyty Wawrzyńskiej z Wydziału Chemicznego, pt. "Advanced polymeric materials: From calculation to application"
  • dra inż. Mariusza Zdanowskiego z Wydziału Elektrycznego, pt. "Wielogałęziowy wysokoczęstotliwościowy przekształtnik DC/DC z łącznikami z SiC i elementami magnetycznymi o zredukowanej pojemności pasożytniczej"