Znak Politechniki Warszawskiej

Naukowcy z PW wyróżnieni w konkursie Innowator Mazowsza

Dr inż. arch. Łukasz Piątek z Wydziału Architektury, dr inż. Arkadiusz Kuś z Wydziału Mechatroniki oraz dr inż. Aleksandra Waszczuk-Młyńska z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych otrzymali wyróżnienia w XI edycji konkursu Innowator Mazowsza. Nasi badacze zostali docenieni w kategorii Innowacyjny Naukowiec. 

Laureaci XI edycji konkursu Innowator Mazowsza

Laureaci XI edycji konkursu Innowator Mazowsza, fot. innowacyjni.mazovia.pl

Dr Piątek otrzymał wyróżnienie za pracę doktorską „Architektura budynków pływających: uwarunkowania i kierunki rozwoju w Polsce po roku 2000”, dr Kuś za pracę „Aktywny tomograf holograficzny do pomiaru mikroobiektów biologicznych”, a dr Waszczuk-Młyńska za pracę „Diagnostyka uszkodzeń układów płytowych i membranowych”.

Konkurs Innowator Mazowsza ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec. Tematyka konkursu obejmuje innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej. Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Pełne wyniki na stronie konkursu