Znak Politechniki Warszawskiej

Nasza studentka nagrodzona w konkursie PGNiG

Laureaci konkursu PGNiG

Laureaci konkursu, fot. PGNiG

Joanna Szymańska z Politechniki Warszawskiej, a także Weronika Miklaszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Edyta Mikołajczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej zwyciężyły w sesji posterowej w pierwszej edycji konkursu "Niewyczerpane złoża informacji – najlepsze prace dyplomowe z PGNiG".

Konkurs na prace dyplomowe to jeden z wielu modułów programu edukacyjnego GeoTalent, który realizowany jest od 2013 roku. Jego adresatami są przede wszystkim studenci i absolwenci kierunków związanych z branżą poszukiwawczo-wydobywczą, którzy mieli okazję połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką doświadczonych ekspertów oraz z zasobami materiałów z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W pierwszym etapie konkursu zadanie studentów polegało na przesłaniu do PGNiG konspektów swoich prac dyplomowych. Kolejnym krokiem była ocena i wybór najlepszych abstraktów przez Komisję Konkursową złożoną z ekspertów  z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz kadry naukowej.

Do finału konkursu zakwalifikowano 22 prace. Komisja Konkursowa wybrała 10 najlepszych prac do zaprezentowania w postaci referatów podczas konferencji, a także 10 kolejnych do zaprezentowania w formie posterów.

W sesji referatów podium zdominowała AGH. Laureatami zostali Magdalena Biernat, Anna Tworóg i Michał Korzec.

GeoTalent to program realizowany od 2013 roku, obejmujący swoim zasięgiem uczelnie: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Warszawski. W ramach projektu studenci mogą odbywać praktyki w wybranych oddziałach PGNiG, a także brać udział w specjalistycznych warsztatach.

Źródło: PGNiG