Znak Politechniki Warszawskiej

Nasz doktorant z Nagrodą Naukową Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej

Układ słoneczny

W konkursie nagradzane są prace dotyczące inżynierii kosmicznej, fot. pixabay

Michał Hałoń otrzymał nagrodę I stopnia za pracę magisterską pt. "Wykrywanie i rozpoznawanie znaczników na zawody robotów mobilnych European Rover Challenge".

To pierwsza edycja konkursu, w którym wyróżniane są prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) dotyczące zagadnień z inżynierii kosmicznej (aspekcie teoretycznym oraz rozwiązań praktycznych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obronienie pracy na polskiej uczelni w roku akademickim poprzedzającym przyznanie nagrody. W tym roku wyłoniono sześcioro laureatów: trzech za prace inżynierskie i troje za magisterskie.

Więcej o konkursie na stronie PAK

Michał Hałoń jest doktorantem na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2018 roku z wynikiem celującym skończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW (kierunek automatyka i robotyka). Jego zainteresowania badawcze obejmują przetwarzanie obrazów oraz wykorzystanie biometrii na urządzeniach mobilnych.

Źródła: PAK oraz Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego